HÖSTKAMPANJ

Missa inte vårt grymma erbjudande!

När du blir autogriomedlem hos oss i höst, tränar du utan kostnad (startavgift tillkommer) resten av året!
Kampanjen pågår mellan 1 september till 30 november - så ju tidigare du tecknar, ju större värde får du.

Starta hösten på bästa sätt med oss - Välkommen in i värmen!

BLI MEDLEM

Priser

Priser Ordinarie (Autogiro)

Medlemspriser när du registrerar autogiro med olika bindingstid.

TID
PRIS/MÅN
INSKRIVNING

6 mån

269 kr

300 kr

12 mån

239 kr

300 kr


*Uppsägningstid 30 dagar

Priser Ordinarie (Kort, Swish eller Faktura)

Medlemspriser när du köper ordinarie med kort, swish eller faktura.

Månader
PRIS
INSKRIVNING

1 mån

3 mån

599 kr

999 kr

Gratis

300 kr

6 mån

1900 kr

300 kr

12 mån

3200 kr

300 kr

Priser Student/Senior (Autogiro)

Medlemspriser när du som student eller senior tecknar medlemskap med autogiro.

Månader
PRIS/MÅN
INSKRIVNING

6 mån

219 kr

300 kr

12 mån

169 kr

300 kr


*Uppsägningstid 30 dagar

Priser Student/Senior (Kort, Swish eller Faktura)

Medlemspriser när du som senior eller student köper medlemskap med kort, swish eller faktura.

Månader
PRIS
INSKRIVNING

1 mån

3 mån

599 kr

999 kr

Gratis

300 kr

6 mån

1500 kr

300 kr

12 mån

2200 kr

300 kr

PRISER ÖVRIGT

Prislista för andra möjliga medlemsskap som inkluderar: dagkort, klippkort och veckokort. *

Produkt
PRIS

Dagkort 6 mån

120 kr/mån

Dagkort 12 mån

99 kr/mån

Ungdom (12-15 år)

89 kr/mån

Provomgång

60 kr

Veckokort

300 kr

Klippkort 10 ggr

500 kr

Klippkort 20 ggr

Klippkort 30 ggr

900 kr

1200 kr


*
Dagkort:
Träning mellan 06-14 alla dagar, 30 dagar uppsägningstid

Ungdom:
Ingen bindningstid, 30 dagar uppsägningstid
(Träning enbart i målsmans sällskap)

Provomgång:
Giltigt endast vid köptillfället

Veckokort:
Giltigt 7 dagar från köptillfället

Klippkort:
Giltigt i 12 månader

Avgifter

Nytt passerkort

100 kr

Överlåtelse

300 kr

BLI MEDLEM

Medlemskap

Villkor vid tecknande av medlemsavtal (uppdaterad 2019-12-08)

Medlemskap

Medlemskapet hos KRAFT Gym & Fitness är personligt, vilket således innebär att det inte får lånas ut till någon annan.

Det är ej heller (utan medgivande från personalen) tillåtet att på anläggningens obemannade tider släppa in personer i lokalen. Detta varesig personerna i fråga är medlemmar eller ej. Samtliga medlemmar skall styrka sitt medlemskap genom att vid inpassering använda sitt personliga passerkort + kod.
Slumpmässiga kontroller kan komma att genomföras, vilket innebär att om obehöriga påträffas i lokalen förbehåller sig KRAFT Gym & Fitness rätten att avvisa samt debitera en kontrollavgift motsvarande 1000 SEK, vilket gäller för både den obehörige som den som olovligen släppt in personen i lokalen. I detta fall kommer passerkortet att spärras till det tillfälle kontrollavgiften är fullbetald (erlagd avgift ger inte den debiterade rätten att nyttja anläggningen).

Vid händelse av förlust av passerkort, kan ett nytt köpas i receptionen till en kostnad om 100 SEK.

Ångerrätt av medlemskap gäller i fjorton (14) dagar från det datum då avtalet tecknades, därefter är avtalet bindande.

Ordningsregler och Ansvar

Det ligger på varje enskild medlems ansvar att följa de av KRAFT Gym & Fitness fastställda ordningsregler som finns på anläggningen. Medlemmen förpliktar sig att följa de anvisningar som personalen ger avseende detta.

Vidare sker all form av vistelse i lokalen på egen risk, där den enskilde medlemmen själv ansvarar för sin hälsa.

KRAFT Gym & Fitness friskriver sig från allt ansvar för förluster och skador på person och egendom som kan uppkomma tillföljd av vistelse på anläggningen.

TRIVSELREGLER

*) Torka av maskiner och redskap efter användning!
Papper och annat skräp läggs i papperskorgen.

*) Ställ tillbaka redskap och häng upp vikter på sin plats -
Visa hänsyn och låt inte andra städa upp efter dig!

*) Rena träningskläder är en självklarhet -
Tänk på att andra kanske inte klarar svettlukt lika bra som du.

*) Det är ej tillåtet att vistas barfota i gymmet!
Skor/Strumpor gäller p.g.a. säkerhet och hygien.

*) Visa hänsyn med starka dofter som parfym eller deodorant -
Tänk på överkänslighet och allergi!

*) Av allergiskäl är det strängt förbjudet att förtära nötter i lokalen!

Personuppgifter

Personuppgifter om KRAFT Gym & Fitness medlemmar behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.
Genom undertecknade av medlemsavtal ger den enskilde personen sitt samtycke till att personuppgifter hanteras datoriserat.

Autogiromedlemskap

Vid val av autogiro som betalningsmetod belastas av medlemmen angivet konto med angiven avgift den 28:e varje månad, eller närmast datum som ej är bankhelgdag. Denna fullmakt är bindande till avtalet sägs upp av endera part (enbart makulering av autogiromedgivande räknas inte som uppsägning av medlemskapet). Det ligger på varje medlems ansvar att se till att betalningsmedel finns på angivet konto vid gireringstillfället.

Om täckning saknas vid gireringstillfället görs ett nytt försök nästkommande datum som ej är bankhelgdag. Efter fyra (4) på varandra misslyckade gireringsförsök utgår en faktura med beloppet samt lagstadgad påminnelseavgift om 60 SEK. Om betalning ej är erlagd innan nästkommande medlemsmånads början, går ärendet vidare till Preventia Inkasso (vid händelse av att fakturan ej går att leverera till medlemmen, går den direkt till Preventia Inkasso), samt att medlemmen stängs av tills att betalning erlagts.

(Vid en avstängning är det endast passerkortet som stängs av, autogirot fortlöper enligt gällande medlemsavtal)
Vid utebliven betalning som förfallit till inkasso för tre (3) på varandra följande månader förbehåller sig KRAFT Gym & Fitness rätten att fakturera hela avtalsperioden i förskott.
En faktureringsavgift om 45 SEK tillkommer på alla fakturor.

Ungdomsavtal

Barn/ungdom i ålder mellan 12 - 15 år får endast träna tillsammans med ansvarig målsman (inskriven medlem och över 18 år).

Ansvarig målsman kan besluta om barnet får träna i tidigare ålder än 12 år (lägst fyllda 10 år). Ansvaret ligger på målsman att övervaka barnets vistelse och träning i anläggningens redskap.

KRAFT Gym & Fitness friskriver sig allt ansvar för uppkommen skada på person eller egendom (i enlighet med punkten Ordningsregler och Ansvar).

Ingen bindningstid utgår på ungdomsavtal, dock en uppsägningstid om 30 dagar.

Från det året barnet/ungdomen fyller 16 år, får denne börja träna självständigt. Ungdomsavtalet övergår då automatiskt till ett ordinarie medlemsavtal.

Studentavtal

Som student räknas person som studerar inom gymnasium, komvux och högskola/universitet. För att få tillgång till studentpriset krävs uppvisande av giltigt student-ID (Studieintyg, CSN- och Mecenatkort räknas som student-ID). Studentpriset gäller periodvis, och som längst till starten av nästkommande hösttermin. Om nytt giltigt student-ID inte uppvisats innan starten av varje hösttermin, övergår månadspriset automatiskt till motsvarande ordinarie månadspris.

Frysning av medlemskap

Medlemskapet kan frysas på grunderna: Skada/sjukdom eller arbete/studier på annan ort. För att frysningen skall börja att gälla nästkommande medlemsmånad måste frysningen meddelas fysiskt i receptionen innan den 20:e månaden före den aktuella frysningsmånaden.

För att kunna genomföra en frysning krävs uppvisande av giltigt intyg (gäller ej vid graviditet). Frysning kan som lägst ske en (1) månad och som högst tolv (12) månader. Frysningen kan endast genomföras under KRAFT Gym & Fitness öppettider.

Om ej personen frysningen gäller kan närvara, krävs en skriftlig fullmakt från personen för att genomföra frysningen.

Överlåtelse av medlemskap

Överlåtelse av medlemsavtal till annan person kan endast ske om bindningstid finns på avtalet i fråga. Det ligger på den enskilde medlemmens ansvar att hitta en övertagande part.

En överlåtelse genomförs endast under bemannade öppettider, där båda parter som överlåtelsen gäller måste infinna sig fysiskt.

En överlåtelseavgift om 300 SEK tas ut i samband med att överlåtelsen genomförs.

Uppsägning av medlemskap

Om medlemskapet skall upphöra efter bindningstidens slut skall detta helst meddelas och genomföras under KRAFT Gym & Fitness bemannade tider. En uppsägning via mail (jamtstark@gmail.com) kräver, för att räknas som godkänd, att namn och personnummer framgår, samt att angiven uppsägningsblankett undertecknas och returneras till KRAFT Gym & Fitness.

Om medlemmen innehar skuld hos KRAFT Gym & Fitness kan detta avtal ej sägas upp innan denna är fullbetald. Som skuld räknas även kvarstående bindningstid.

Uppsägningstiden efter utlöpt bindningstid är 30 dagar.
För utebliven inlämning av passerkort efter sista träningsdag, tas en avgift om 300 SEK ut.

Observera att makulering av autogiromedgivande inte räknas som en uppsägning av medlemskapet.

Om medlemmen bryter mot avtalsvillkoren äger KRAFT Gym & Fitness rätten att omgående avsluta avtalet. Den som har fått sin rätt att träna förverkad äger ingen rätt att få sin träningsavgift återbetald.

BLI MEDLEM
BOKA PT

Ta chansen att nå dina mål

Boka PT
Följ på Instagram

@KRAFT_GYM_FITNESS

Copyright © 2020 Jämtstark GYM AB. All rights reserved. Sida av kreation Studio.